Nimipaivat.com

Janni

Janni on naisille annettu etunimi, jonka juuret saattavat olla nimessä Johanna. Se on ymmärretty myös lyhennykseksi muista Janni-alkuisista nimistä. Suomessa Jannin nimipäivää on vietetty 12. huhtikuuta alkaen vuodesta 2015.

Vaikka Janni esiintyy muutamissa Pohjoismaissa, se on erityisen suosittu Tanskassa, jossa yli 4000 henkilöä kantaa kyseistä nimeä (tiedot vuosilta 2006–2007). Sen sijaan Ruotsissa ja Norjassa Janni-nimisiä on huomattavasti vähemmän, alle 300 ja 80 henkilöä vastaavasti. Tanskan vahvan esiintyvyyden vuoksi Janni voidaan usein yhdistää tanskalaiseen alkuperään, vaikka globaalisti se on harvinainen nimi.

Digi- ja väestötietoviraston tilastojen mukaan Suomessa noin 960 henkilöä on saanut nimen Janni vuoteen 2019 mennessä. Siitä huolimatta vain harvat heistä ovat syntyneet ennen 1980-lukua.