Nimipaivat.com

Juha

Juha on suomalainen miehen nimi.

Juha on lyhennetty versio suomenkielisestä nimestä Juhani, joka juontaa juurensa hepreankielisestä nimestä Johannes, joka tarkoittaa ‘Jahve on armollinen’. Juhan, samoin kuin Juhanin ja Johanneksen, nimipäivää vietetään vanhana juhannuspäivänä 24. kesäkuuta.

Digi- ja väestötietoviraston tietojen mukaan vuoden 2019 loppuun mennessä 62 044 miehelle ja vähintään kahdelle naiselle oli annettu nimi Juha joko etunimenä tai toisena etunimenä. Vaikka nimi Juha on ollut käytössä 1800-luvulta lähtien, sen suosio oli huipussaan 1950-luvun lopulta 1980-luvun alkuun. Vuosina 1960-1979 nimen sai peräti 32 800 henkilöä. Vuosi 2005 oli ensimmäinen vuosi sitten vuoden 1940, jolloin Suomessa alle 100 pojalle annettiin nimi Juha. Mielenkiintoista on, että Johanneksen lyhyet muodot Juha ja Juho näyttävät vuorottelevan suosiossaan. Pian sota-ajan jälkeen Juha ohitti Juhon suosiossa, mutta 1980-luvulle tultaessa Juho valtasi takaisin johtopaikan. Silti 2010-luvulla 663 henkilöä Suomessa sai nimen Juha. Yhdistelmänimet, kuten Juha-Matti ja Juha-Pekka, ovat yleisimpiä Suomessa.