Nimipaivat.com

Jutta

Jutta on naiselle annettu nimi, joka on peräisin saksankielisestä nimestä ja toimii lyhennettynä versiona hepreankielisestä nimestä Judit, joka tarkoittaa ‘Juudan naista’, viitaten erityiseen kansanheimoon. Kuitenkin on mahdollista, että Jutta-nimi on muotoutunut itsenäisesti nimestä Juudit.

Vaikka nimi tuli suosituksi Suomessa vasta 1900-luvun jälkipuoliskolla, se lisättiin Suomen nimipäiväkalenteriin vuonna 1995, Juuditin nimipäivän yhteydessä.

Digi- ja väestötietoviraston tilastojen mukaan noin 2 916 suomalaista naista oli saanut nimen Jutta vuoteen 2019 mennessä. Useimmat heistä, yli puolet, ovat syntyneet 1980- ja 1990-luvuilla.