Nimipaivat.com

Kristian

Kristian on miehen nimi. Kristianin nimen alkuperä on kreikan kielen sana ‘christianos’ (lat. ‘christianus’), joka tarkoittaa kristittyä, Kristukseen kuuluvaa. Sen naispuolinen vastine on Kristiina.

Kristianin nimipäivä on 13. marraskuuta.

Digi- ja väestötietoviraston mukaan vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 57 832 Kristian-nimistä miestä ja noin 30 Kristian-nimistä naista.