Nimipaivat.com

Lahja 

Lahja on suomalainen etunimi, joka on yleinen naisten keskuudessa, mutta sitä on käytetty myös miesten nimissä erityisesti 1900-luvun alkupuolella. Nimen alkuperä voidaan yhdistää latinan Donatus-nimeen, joka tarkoittaa ‘lahjoitettu’. Se voi myös juontua (Theo)dorus-nimestä, joka merkitsee ‘Jumalan lahja’, viitaten siihen, kuinka lapsi nähdään Jumalan lahjana.

Lahja-nimi otettiin käyttöön suomalaisessa kalenterissa vuonna 1908. Valittu nimipäivä, 7. elokuuta, on ollut aiemmin Donatuksen nimipäivä, mikä yhdistää nämä kaksi nimeä toisiinsa. Vaikka Donatus on perinteisesti miehen nimi, ja jotkut varhaiset poikavauvat nimettiin Lahjaksi, nimi on nykyään vahvasti naisten nimi.

Tilastojen mukaan vuoteen 2019 mennessä Suomessa noin 13 320 naista ja reilusti yli 530 miestä on saanut nimen Lahja. Suurin osa Lahja-nimisistä henkilöistä, sekä miehistä että naisista, on syntynyt ennen 1960-lukua.