Nimipaivat.com

Luukas 

Luukas, Lukas on miesten etunimi, suomalainen muunnelma kreikkalaisperäisestä nimestä Loukas (Λουκάς), joka tarkoittaa “Etelä-Italian Lucanian alueen asukasta”.

Nimi sai suosiota kristillisissä maissa, koska lääkäri Luukas mainitaan Raamatussa. Varhaiskristillisistä ajoista lähtien Luukasta on perinteisesti pidetty myös Luukkaan evankeliumin ja Apostolien tekojen kirjoittajana, vaikka hänen nimeään ei näissä teksteissä nimenomaisesti mainita.

Evankelista Luukkaan juhlapäivää on perinteisesti vietetty 18. lokakuuta sekä katolisessa että ortodoksisessa kirkossa. Sama päivä on nimetty suomenruotsalaisessa kalenterissa ja vuodesta 2010 alkaen suomalaisessa kalenterissa Luukkaan nimipäiväksi.

Suomessa nimi Luukas on annettu 3 306 miehelle ja ainakin kolmelle naiselle 1900-luvun alusta vuoden 2019 loppuun. Muodossa Lukas nimi on annettu noin 2 960 miehelle ja noin kymmenelle naiselle. Nimi oli melko harvinainen 1900-luvulla, mutta on yleistynyt huomattavasti vuoden 2000 jälkeen.