Nimipaivat.com

Matti 

Matti on suomalainen miehen etunimi. Nykyväestössä se on erittäin yleinen, erityisesti suuremmissa, vuosina 1945-1950 syntyneissä sukupolvissa. Viime aikoina tapahtuneesta suosion laskusta huolimatta nimi Matti on edelleen käytössä. Suomalaisilla miehillä Matti on yleisin etunimi, vaikka sitä käytetään nykyään usein toisena tai kolmantena nimenä. Vakiintuneita yhdysnimiä, joiden jälkimmäinen osa on Matti, ovat esimerkiksi Ari-Matti, Juha-Matti, Veli-Matti ja Vesa-Matti.

Nimi juontaa juurensa hepreankielisestä nimestä Mattitjahu, joka tarkoittaa “Jumalan lahjaa”. Nimen suomenkielinen muoto on lyhenne apostoli Mattiaksesta, joka valittiin Juudas Iskariotin tilalle. Tämä siirtymä johti siihen, että 24. helmikuuta, joka on Mattiaksen muistopäivä, tuli myös Matin nimipäiväksi.

Matti-nimi vakiintui Suomeen jo keskiajalla. Se on säilynyt yhtenä yleisimmistä suomalaisista etunimistä vuosisatojen ajan ja on tällä hetkellä kaikkien aikojen kahdeksanneksi yleisin miesten etunimi. Digi- ja väestötietoviraston tietojen mukaan nimi Matti oli vuoden 2019 loppuun mennessä annettu 130 661 henkilölle. Sukunimenä Matti oli Suomessa 38 henkilöllä, joista tällä hetkellä,