Nimipaivat.com

Mimosa 

Mimosa on etunimi, jonka juuret löytyvät kasvikunnasta; se on nimetty mimosakasvisuvun mukaan. Tämän nimen alkuperä voi palautua kreikan sanaan “mimos”, joka tarkoittaa näyttelijää. Mimosakasvien, erityisesti tuntomimosan (Mimosa pudica), kukkakuvastossa on monia symbolisia merkityksiä, kuten valo, herkkyys ja ujous. Nämä symbolit ovat myös vaikuttaneet Mimosan suosioon nimenä.

Vaikka nimi on ollut olemassa jo pitkään, se on noussut suosioon Suomessa vasta 1900-luvun jälkipuoliskolla. Tilastojen mukaan vuoteen 2019 mennessä Mimosa-nimi oli rekisteröity 2 217 naiselle ja ainakin yhdelle miehelle Suomessa. Mimosan nimipäivää vietetään 6. marraskuuta alkaen vuodesta 2015.