Nimipaivat.com

Olga

Olga on naisen nimi, joka on yleinen monissa maissa, erityisesti Venäjällä ja muissa Itä-Euroopan maissa. Se on usein pidetty itäslaavilaisena versiona Helga-nimestä Skandinaviasta, joka viittaa termiin ‘pyhä’. Olga ja Helga ovat vastaavien miesten nimien, Olegin ja Helgen, vastineita.

On myös ehdotettu, että Olga saattaisi olla peräisin muinaisslaavilaisista nimistä, kuten Volga tai Volh.

Suomessa Olga-nimi on ollut suosittu jo 1800-luvulta lähtien. Digi- ja väestötietoviraston tilastojen mukaan vuoden 2019 loppuun mennessä Olga on annettu nimiksi 23 727 naiselle ja muutamalle miehelle. Suurin osa näistä Olgista on syntynyt ennen vuotta 1920, mutta nimi on edelleen suosittu ja 2010-luvulla se on annettu 764 lapselle. Olgan nimipäivä Suomessa on 23. heinäkuuta. Lisäksi Oili-nimi on Olga-nimen suomalainen muoto.