Nimipaivat.com

Onni 

Onni on suomalainen miehen nimi. Nimen katsotaan kuvastavan vanhempien tunteita lapsen syntyessä, tai sen voidaan tulkita toivomukseksi, että onni seuraisi lasta koko hänen elämänsä ajan. Se voidaan nähdä myös suomalaisena vastineena latinankieliselle Felix-nimelle, joka tarkoittaa “onnekasta” tai “onnellista”. Nimi Onni annettiin ensimmäisen kerran suomalaiselle lapselle vuonna 1835.

Vuoden 2019 loppuun mennessä nimi Onni oli annettu 37 213 suomalaiselle miehelle Digi- ja väestötietoviraston tietojen mukaan. Onnin nimipäivää vietetään 28. helmikuuta (tosin vuoteen 1996 asti se oli karkausvuosina 29. helmikuuta). Nimi on ollut mukana suomalaisessa almanakassa vuodesta 1910 lähtien.