Nimipaivat.com

Saimi

Saimi on naisen nimi Suomessa, joka on kehittynyt nimestä Saima. Vaikka nimi oli jonkin verran suosiossa jo 1800-luvun loppupuolella, sen suurin suosio koettiin 1900-luvun alkupuoliskolla. Digi- ja väestötietoviraston tilastojen mukaan vuoteen 2019 mennessä 11 342 naista on saanut nimen Saimi, kun taas miehiä nimellä on erittäin vähän, alle kymmenen kappaletta.