Nimipaivat.com

Soili

Soile on suosittu naisen nimi Suomessa, ja siihen liittyy variantit Soila ja Soili.

Vaikka Soile on ollut tunnettu jo 1800-luvulta, sen johdannaiset ovat verrattain tuoreempia. Nimen taustalla saattaa olla sana “soile” tai “soilu”, joka kuvastaa revontulten valoa. Toinen inspiraation lähde voi olla “soilua”, joka viittaa veden aaltoiluun. Myös koristekasvin, soilikin, nimi on voinut olla osa nimen historiaa.

Tilastotiedon mukaan Soile-nimeä on annettu 5644 henkilölle vuodesta 1900 vuoteen 2019. Soila-nimeä kantaa 564 henkilöä, kun taas Soili-nimisiä on noin 3500.