Nimipaivat.com

Taimi 

Taimi on nimi, joka on yleisesti otettu käyttöön Suomessa naisten keskuudessa. Se perustuu suomen kieleen ja viittaa nuoreen kasviin. Tämä nimi on ollut suosittu 1800-luvun loppupuolelta alkaen. Datan mukaan vuoteen 2019 asti yli 15 300 naista on saanut nimen Taimi. Lisäksi ennen 1940-lukua muutamat miehetkin nimettiin Taimiksi.