Nimipaivat.com

Valdemar

Valdemar tai Waldemar on skandinaavinen miesten etunimi, joka on alun perin johdettu slaavilaisesta nimestä Vladimir, joka tarkoittaa “rauhan ruhtinasta”.

Pohjoismaissa nimen otti alun perin käyttöön Tanskan hallitsija Valdemar I (k. 1182), jonka äidinisän isoisä oli ollut Vladimir Suuri, Novgorodin ja myöhemmin Kiovan hallitsija.

Suomalaisessa almanakassa Valdemarin nimipäivää vietettiin 2. kesäkuuta vuosina 1742-1749. Nykyään sitä vietetään 18. huhtikuuta, kuten vuosina 1795-1796 ja myöhemmin vuosina 1908-1928. Vuonna 1929 se korvattiin suomenkielisessä almanakassa lyhennelmällä Valto, mutta vuodesta 1984 lähtien sekä Valtoa että Valdemaria on vietetty samana päivänä. Vuoden 2019 loppuun mennessä nimi Valdemar on annettu Suomessa 20 260 miehelle, kun taas Waldemar on annettu 2 419 miehelle ja alle kymmenelle naiselle.